Klachtenprocedure

Wij vinden goede service en hoge kwaliteit van onze dienstverlening van groot belang. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening soms niet helemaal naar uw wens verloopt. Wanneer dat het geval is, dan willen wij dat graag weten. Samen met u zoeken wij dan naar een oplossing.

Wij sturen u binnen 48 uur na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging dat de klacht is ontvangen en door onze directie in behandeling is genomen.

Melden van een klacht

Er zijn verschillende manieren om ons te laten weten dat u niet tevreden bent. U kunt:

  • Ons een e-mail sturen via: bas@assit.nl; of
  • Ons een brief sturen: Assit BV, t.a.v. de directie, Weberstraat 52, 1446 VV, Purmerend.

Nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er gezamenlijk geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke KiFiD of de Burgerlijke Rechter.

KiFiD
Postbus 93275
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl